http://www.pfeffingen.ch/de/soziales/organisationen/alter/
20.01.2019 02:51:08


Organisation Kontakttelefon E-Mail
55 plus 061 753 91 07 r.boetschi@erkap.ch
Alterszentrum "Im Brüel", Aesch-Pfeffingen 061 756 33 44 sekretariat@az-imbruel.ch
COMPAGNA Reisebegleitung 071 220 16 07 info@compagna-reisebegleitung.ch
DREHSCHEIBE Aesch-Pfeffingen-Duggingen Vermittlungsstelle : 079 753 57 16 info@drehscheibe-ap.ch
Gemeindeverwaltung Pfeffingen 061 756 81 20 gemeindeverwaltung@pfeffingen.bl.ch
Mittagsclub Aesch 061 751 13 21  
Pro Senectute beider Basel 061 206 44 44 info@bb.pro-senectute.ch
Seniorenrat Aesch-Pfeffingen   toniba@bluewin.ch
Seniorweb    
Tageszentrum Im Brüel 061 756 33 44 sekretariat@az-imbruel.ch
Verein ProCommunis   info@sozialkontakt.com